دوازدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران

بيانيه گروه داوران جايزه ترويج علم ايران (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) تیرماه 1390 گروه داوران دوازدهمين دوره جايزه انجمن ترويج علم ايران متشكل از خانم مهندس طاهره رستگار و آقايان دكتر محمد باقري، دكتر مهدي زارع، دكتر داورمحمدي بقاعي ودكتر مجيد مخدوم در مجموع 39 درخواست رسيده را بر اساس شيوه‌نامه اهداء جايزه ترويج علم ايران مصوب هيئت مديره انجمن ترويج علم ايران بررسي کرده است. برندگان نهايي بر اساس معيارهاي اهداء جايزه كه عبارتند از سابقه فعاليت موثر در جهت همگاني كردن علم، گسترش تفكر علمي، سابقه عملكرد نوآورانه و متفاوت با روش‌هاي رسمي موجود، زمينه‌سازي در راستاي فعاليت‌هاي خلاق و داوطلبانه انتخاب شدند، بنابر اين انجمن ترويج علم ايران آنان را شايسته تقدير مي‌داند و جوايزي به آنان اهدا مي‌کند. فراخوان دوازدهمين دوره جايزه ترويج علم در سال 1389 و در چهار گروه «جايزه ترويج علم»، «جايزه نهاد برگزيده مروج علم»، «جايزه آموزگار مروج علم در مناطق محروم» و «جايزه ترويج انرژي‌هاي پاک» ارسال شد. گروه داوران از ميان درخواست‌هاي رسيده 13 مورد را منطبق با موضوع فعاليت‌هاي ترويج علم تشخيص نداد و از فرآيند بررسي‌ها خارج کرد. در ساير موارد نتايج داوري، تعيين نامزدهاي نهايي و برندگان جايزه به اين شرح است: گروه داوران جايزه نهاد مروج علم سال 1390 را به دليل گسترش استفاده از وسايل کمک آموزشي و آزمايشي براي آموزش مفاهيم رياضي و همچنين فعاليت‌هاي گروهي دانش‌آموزي به “خانه رياضيات نيشابور” اهدا مي‌کند. گروه داوران جايزه آموزگار مروج علم را به “آقاي علي سميعيان” براي تلاش انساني در روستاي خُنگ از استان خراسان جنوبي در جهت دسترس‌پذير کردن آموزش علوم براي دانش‌آموزان محروم وبه “آقاي سيروان مردوخي” از استان کردستان براي تلاش در آشنا کردن معلمان و دانش آموزان استان با شيوه‌هاي نوين آموزش و همراه کردن آموزش¬هاي فيزيک با ابزار مناسب يادگيري تقديم مي‌کند. گروه داوران ، ضمن تقدير از تلاش پر انگيزه و مستمرنشريه لذت فيزيک و اميد به بالندگي بيشتر اين نشريه در آينده ونيز ارج نهادن به تلاش انساني خانم سيما شاهرخي براي امکان پذير کردن آموزش علوم به نابينايان , جايزه ترويج علم سال 1390 را به دليل ارائه جلوه‌هاي جذاب از علوم و امکان‌پذير کردن تجربه شگفتي‌هاي علم و لذت بردن از ُآن در چهارچوب ايجاد مراکز علمي – تفريحي به شرکت فن آموز گستر تقديم مي‌کند. گروه داوران به دليل آن که تعداد و کيفيت اطلاعات رسيده براي نامزدي جايزه ترويج علم نمي‌توانست نشانگر گستره‌ي تلاش‌هاي انجام شده در جامعه علاقه‌مندان به محيط زيست باشد، در بخش جايزه “ترويج انرژي‌هاي پاک” برنده‌اي را اعلام نمي‌کند. تقدير ويژه گروه داوران براي يك عمر تلاش در گسترش شيوه‌ها و امکانات آموزش علمي موسيقي براي دانشجويان ايران، و ايجاد رشته‌ها و دانشکده‌هاي موسيقي در کشور به ” آقاي دكتر شريف لطفي” موسيقي‌دان و استاد دانشگاه هنر تهران تقديم مي‌کند. لازم به ذکر است که در نشست هاي داوري در هر يک از موارد فوق نظرات موافق و مخالف مطرح و نهايتاً راي اکثريت در قالب اين بيانيه اعلام شده است. گروه داوران دوازدهمين دوره جايزه ترويج علم از تمامي افراد و نهادهايي كه به فراخوان انجمن ترويج علم پاسخ داده‌اند قدرداني مي‌کند. انجمن ترويج علم اميد واراست در سال‌هاي آينده شاهد رشد و بالندگي هر چه بيشتر فعالان در تمام عرصه‌هاي ترويج علم در کشور باشد و ارتباط مستمر بين تلاش‌گران حوزه ترويج علم با انجمن ترويج علم ايران برقرار شود. در خاتمه براي همه فعالان عرصه ترويج علم در كشور آرزوي موفقيت داريم. گروه داوران دوازدهمين جايزه ترويج علم ايران مهندس طاهره رستگار دكتر محمد باقري دكتر مهدي زارع دكتر داور محمدي بقاعي دكتر مجيد مخدوم