فراخوان جایزه ترویج انرژی‌های پاک ۱۳۸۹

انجمن ترویج علم ایران به منظور حمایت از ترویج علوم زیست محیطی و همچنین همگانی شدن استفاده از انرژی‌های پاک در نظر دارد از افراد یا سازمان‌هایی که بهترین و مؤثرترین فعالیت‌ها را برای همگانی کردن استفاده از انرژی‌های پاک در کشور انجام داده‌اند، طی مراسمی تقدیر نماید.

انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) دعوت می‌کند که خود یا دیگر نامزدهای موردنظر خویش را از میان آموزش‌گران، سیاست‌گذاران، طراحان، برنامه‌ریزان، سرمایه‌گذاران و حامیان ترویج استفاده از انرژی‌های پاک به دبیرخانه انجمن معرفی کنند.

ویژگی نامزدها

سابقه فعالیت مؤثر و مستمر در جهت همگانی کردن انرژی‌های پاک.

گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و علاقه‌مند کردن جامعه به آن.

در قید حیات بودن فرد یا فعال بودن نهاد در زمان معرفی.

عملکرد نوآورانه و متفاوت از روش‌های رسمی موجود.

اطلاعات موردنیاز گروه داوران

نام کامل و رسمی فرد یا نهاد نامزد، نشانی و شماره تلفن تماس، مشخصات و شماره تلفن معرف.

مستندات، از جمله دلایل اصلی معرفی نامزد، گستره و میزان مؤثر بودن فعالیت نامزد.

مشخصات و مستندات کامل فعالیت‌ها یا طرح‌های اجرا شده، گزارش، فیلم، عکس و دیگر اطلاعات تکمیلی درباره عملکرد یا طرح نامزد جایزه.

دامنه جایزه

فعالیت مورد نظر باید مشخصات در جهت دو محور زیر باشد:

شناساندن و یا همگانی کردن انرژی‌های پاک،

علاقه‌مند کردن جامعه یا بخش‌هایی از آن به استفاده از انرژی‌های پاک.

توجه

فعالیت‌های پژوهشی یا آموزشی در چهارچوب‌های رسمی کشور در دامنه بررسی این جایزه نیست.