یازدهمین دوره :تهران، 1388 (فرهنگسرای ابن سینا، سالن نمایش)

هيئت داوران يازدهمين دوره جايزه انجمن ترويج علم ايران متشكل از خانم‌ها: توران ميرهادي، طاهره رستگار و آقايان يحيي تابش، محمد باقري و رضا روحاني در مجموع 112 درخواست رسيده را بر اساس شيوه-نامه اهداء جايزه ترويج علم ايران مصوب 3/9/‌1381 بررسي نمودند و در جريان نشست نهايي هيئت داوران در روز چهارشنبه 30/11/87 هشت نفر بر اساس معيارهاي اهداء جايزه كه عبارت است از سابقه فعاليت موثر در جهت همگاني كردن علم، گسترش تفكر علمي، سابقه عملكرد نوآورانه و متفاوت با روش‌هاي رسمي و موجود، زمينه‌سازي در راستاي فعاليت‌هاي خلاق و داوطلبانه شایسته قدرداني مي‌داند و جوايزي بدين شرح به آنان اهداء مي‌نمايد.

1- لوح تقدير يازدهمين جايزه انجمن ترويج علم براي بکارگیری روش‌های نو در امر آموزش به خانم مهري سرلك صفايي تقديم مي‌شود.

2- هيئت داوران يازدهمين دوره جايزه ترويج علم ضمن قدرداني از تلاش‌هاي چشمگير و بي‌وقفه خانه كتابدار لوح تقدير خود را به انجمن علمي پژوهشي نجم شمال براي ترویج دانش نجوم در میان جوانان و نوجوانان استان گیلان تقديم مي‌نمايد.

3- لوح تقدیر ويژه هيئت داوران براي يك عمر تلاش خلاق و انسان دوستانه در جهت ساماندهی آموزش عشایری به آقاي محمد بهمن‌بيگي تقديم مي‌شود.

4- تنديس انجمن به همراه سه سكه بهار آزادي و نيز لوح تقدير براي فعالیت مستمر در ترویج دانش ریاضیات در بین جوانان و نوجوانان به خانه رياضيات بندر انزلي تقديم مي‌شود.

انجمن ترويج علم ايران در سه سال اخير از معلمان سخت‌كوش و گمنام كه در مراكز محروم و روستايي كشور به امر ترويج علم مبادرت مي‌نمايند نيز قدرداني به عمل مي‌آورد.

فکر اعطای این جایزه‌ها و تأمین مالی آن از سوی یک خانواده بافرهنگ به پاس بزرگداشت مادرشان بوده است.

در يازدهمين دوره جايزه ترويج علم ایران هيئت داوران بخاطر یک عمر تلاش مستمر، خالصانه و ایثارگرانه در جهت بهبود وضع آموزش روستای آفریز مشهد سركار خانم معصومه فدايي و جناب آقاي محمدرضا مشفقی را شايسه دريافت لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي دانسته است.

هيئت داوران يازدهمين جايزه ترويج علم ایران بخاطر تلاش مستمر و خالصانه‌ای فراتر از وظیفه معلمی در جهت ارتقاء وضعیت آموزش شهرهای میانه و بناب در استان آذربایجان شرقی لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي را تقديم مي‌كند به آقاي علي اصغر رحيم‌زاده پوربناب

ضمناً هيئت داوران يازدهمين دوره جايزه ترويج علم از تمامي افراد و نهادهايي كه به فراخوان انجمن پاسخ داده‌اند بدينوسيله قدرداني و براي همه مروجان علم درجامعه از خداوند بزرگ آرزوي سلامتي و موفقيت مي-نمايد.

هيئت داوران يازدهمين جايزه ترويج علم ايران

توران ميرهادي – طاهره رستگار – محمد باقري – رضا روحاني و يحيي تابش.

 
یازدهمین دوره :تهران، 1388 (فرهنگسرای ابن سینا، سالن نمایش)

هيئت داوران يازدهمين دوره جايزه انجمن ترويج علم ايران متشكل از خانم‌ها: توران ميرهادي، طاهره رستگار و آقايان يحيي تابش، محمد باقري و رضا روحاني در مجموع 112 درخواست رسيده را بر اساس شيوه-نامه اهداء جايزه ترويج علم ايران مصوب 3/9/‌1381 بررسي نمودند و در جريان نشست نهايي هيئت داوران در روز چهارشنبه 30/11/87 هشت نفر بر اساس معيارهاي اهداء جايزه كه عبارت است از سابقه فعاليت موثر در جهت همگاني كردن علم، گسترش تفكر علمي، سابقه عملكرد نوآورانه و متفاوت با روش‌هاي رسمي و موجود، زمينه‌سازي در راستاي فعاليت‌هاي خلاق و داوطلبانه شایسته قدرداني مي‌داند و جوايزي بدين شرح به آنان اهداء مي‌نمايد.

1- لوح تقدير يازدهمين جايزه انجمن ترويج علم براي بکارگیری روش‌های نو در امر آموزش به خانم مهري سرلك صفايي تقديم مي‌شود.

2- هيئت داوران يازدهمين دوره جايزه ترويج علم ضمن قدرداني از تلاش‌هاي چشمگير و بي‌وقفه خانه كتابدار لوح تقدير خود را به انجمن علمي پژوهشي نجم شمال براي ترویج دانش نجوم در میان جوانان و نوجوانان استان گیلان تقديم مي‌نمايد.

3- لوح تقدیر ويژه هيئت داوران براي يك عمر تلاش خلاق و انسان دوستانه در جهت ساماندهی آموزش عشایری به آقاي محمد بهمن‌بيگي تقديم مي‌شود.

4- تنديس انجمن به همراه سه سكه بهار آزادي و نيز لوح تقدير براي فعالیت مستمر در ترویج دانش ریاضیات در بین جوانان و نوجوانان به خانه رياضيات بندر انزلي تقديم مي‌شود.

انجمن ترويج علم ايران در سه سال اخير از معلمان سخت‌كوش و گمنام كه در مراكز محروم و روستايي كشور به امر ترويج علم مبادرت مي‌نمايند نيز قدرداني به عمل مي‌آورد.

فکر اعطای این جایزه‌ها و تأمین مالی آن از سوی یک خانواده بافرهنگ به پاس بزرگداشت مادرشان بوده است.

در يازدهمين دوره جايزه ترويج علم ایران هيئت داوران بخاطر یک عمر تلاش مستمر، خالصانه و ایثارگرانه در جهت بهبود وضع آموزش روستای آفریز مشهد سركار خانم معصومه فدايي و جناب آقاي محمدرضا مشفقی را شايسه دريافت لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي دانسته است.

هيئت داوران يازدهمين جايزه ترويج علم ایران بخاطر تلاش مستمر و خالصانه‌ای فراتر از وظیفه معلمی در جهت ارتقاء وضعیت آموزش شهرهای میانه و بناب در استان آذربایجان شرقی لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي را تقديم مي‌كند به آقاي علي اصغر رحيم‌زاده پوربناب

ضمناً هيئت داوران يازدهمين دوره جايزه ترويج علم از تمامي افراد و نهادهايي كه به فراخوان انجمن پاسخ داده‌اند بدينوسيله قدرداني و براي همه مروجان علم درجامعه از خداوند بزرگ آرزوي سلامتي و موفقيت مي-نمايد.

هيئت داوران يازدهمين جايزه ترويج علم ايران

توران ميرهادي – طاهره رستگار – محمد باقري – رضا روحاني و يحيي تابش.