یازدهمین دوره :تهران، ۱۳۸۸ (فرهنگسرای ابن سینا، سالن نمایش)

هیئت داوران یازدهمین دوره جایزه انجمن ترویج علم ایران متشکل از خانم‌ها: توران میرهادی، طاهره رستگار و آقایان یحیی تابش، محمد باقری و رضا روحانی در مجموع ۱۱۲ درخواست رسیده را بر اساس شیوه-نامه اهداء جایزه ترویج علم ایران مصوب ۳/۹/‌۱۳۸۱ بررسی نمودند و در جریان نشست نهایی هیئت داوران در روز چهارشنبه ۳۰/۱۱/۸۷ هشت نفر بر اساس معیارهای اهداء جایزه که عبارت است از سابقه فعالیت موثر در جهت همگانی کردن علم، گسترش تفکر علمی، سابقه عملکرد نوآورانه و متفاوت با روش‌های رسمی و موجود، زمینه‌سازی در راستای فعالیت‌های خلاق و داوطلبانه شایسته قدردانی می‌داند و جوایزی بدین شرح به آنان اهداء می‌نماید.

۱- لوح تقدیر یازدهمین جایزه انجمن ترویج علم برای بکارگیری روش‌های نو در امر آموزش به خانم مهری سرلک صفایی تقدیم می‌شود.

۲- هیئت داوران یازدهمین دوره جایزه ترویج علم ضمن قدردانی از تلاش‌های چشمگیر و بی‌وقفه خانه کتابدار لوح تقدیر خود را به انجمن علمی پژوهشی نجم شمال برای ترویج دانش نجوم در میان جوانان و نوجوانان استان گیلان تقدیم می‌نماید.

۳- لوح تقدیر ویژه هیئت داوران برای یک عمر تلاش خلاق و انسان دوستانه در جهت ساماندهی آموزش عشایری به آقای محمد بهمن‌بیگی تقدیم می‌شود.

۴- تندیس انجمن به همراه سه سکه بهار آزادی و نیز لوح تقدیر برای فعالیت مستمر در ترویج دانش ریاضیات در بین جوانان و نوجوانان به خانه ریاضیات بندر انزلی تقدیم می‌شود.

انجمن ترویج علم ایران در سه سال اخیر از معلمان سخت‌کوش و گمنام که در مراکز محروم و روستایی کشور به امر ترویج علم مبادرت می‌نمایند نیز قدردانی به عمل می‌آورد.

فکر اعطای این جایزه‌ها و تأمین مالی آن از سوی یک خانواده بافرهنگ به پاس بزرگداشت مادرشان بوده است.

در یازدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران هیئت داوران بخاطر یک عمر تلاش مستمر، خالصانه و ایثارگرانه در جهت بهبود وضع آموزش روستای آفریز مشهد سرکار خانم معصومه فدایی و جناب آقای محمدرضا مشفقی را شایسه دریافت لوح تقدیر و ۲ سکه بهار آزادی دانسته است.

هیئت داوران یازدهمین جایزه ترویج علم ایران بخاطر تلاش مستمر و خالصانه‌ای فراتر از وظیفه معلمی در جهت ارتقاء وضعیت آموزش شهرهای میانه و بناب در استان آذربایجان شرقی لوح تقدیر و ۲ سکه بهار آزادی را تقدیم می‌کند به آقای علی اصغر رحیم‌زاده پوربناب

ضمناً هیئت داوران یازدهمین دوره جایزه ترویج علم از تمامی افراد و نهادهایی که به فراخوان انجمن پاسخ داده‌اند بدینوسیله قدردانی و برای همه مروجان علم درجامعه از خداوند بزرگ آرزوی سلامتی و موفقیت می-نماید.

هیئت داوران یازدهمین جایزه ترویج علم ایران

توران میرهادی – طاهره رستگار – محمد باقری – رضا روحانی و یحیی تابش.

 
یازدهمین دوره :تهران، ۱۳۸۸ (فرهنگسرای ابن سینا، سالن نمایش)

هیئت داوران یازدهمین دوره جایزه انجمن ترویج علم ایران متشکل از خانم‌ها: توران میرهادی، طاهره رستگار و آقایان یحیی تابش، محمد باقری و رضا روحانی در مجموع ۱۱۲ درخواست رسیده را بر اساس شیوه-نامه اهداء جایزه ترویج علم ایران مصوب ۳/۹/‌۱۳۸۱ بررسی نمودند و در جریان نشست نهایی هیئت داوران در روز چهارشنبه ۳۰/۱۱/۸۷ هشت نفر بر اساس معیارهای اهداء جایزه که عبارت است از سابقه فعالیت موثر در جهت همگانی کردن علم، گسترش تفکر علمی، سابقه عملکرد نوآورانه و متفاوت با روش‌های رسمی و موجود، زمینه‌سازی در راستای فعالیت‌های خلاق و داوطلبانه شایسته قدردانی می‌داند و جوایزی بدین شرح به آنان اهداء می‌نماید.

۱- لوح تقدیر یازدهمین جایزه انجمن ترویج علم برای بکارگیری روش‌های نو در امر آموزش به خانم مهری سرلک صفایی تقدیم می‌شود.

۲- هیئت داوران یازدهمین دوره جایزه ترویج علم ضمن قدردانی از تلاش‌های چشمگیر و بی‌وقفه خانه کتابدار لوح تقدیر خود را به انجمن علمی پژوهشی نجم شمال برای ترویج دانش نجوم در میان جوانان و نوجوانان استان گیلان تقدیم می‌نماید.

۳- لوح تقدیر ویژه هیئت داوران برای یک عمر تلاش خلاق و انسان دوستانه در جهت ساماندهی آموزش عشایری به آقای محمد بهمن‌بیگی تقدیم می‌شود.

۴- تندیس انجمن به همراه سه سکه بهار آزادی و نیز لوح تقدیر برای فعالیت مستمر در ترویج دانش ریاضیات در بین جوانان و نوجوانان به خانه ریاضیات بندر انزلی تقدیم می‌شود.

انجمن ترویج علم ایران در سه سال اخیر از معلمان سخت‌کوش و گمنام که در مراکز محروم و روستایی کشور به امر ترویج علم مبادرت می‌نمایند نیز قدردانی به عمل می‌آورد.

فکر اعطای این جایزه‌ها و تأمین مالی آن از سوی یک خانواده بافرهنگ به پاس بزرگداشت مادرشان بوده است.

در یازدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران هیئت داوران بخاطر یک عمر تلاش مستمر، خالصانه و ایثارگرانه در جهت بهبود وضع آموزش روستای آفریز مشهد سرکار خانم معصومه فدایی و جناب آقای محمدرضا مشفقی را شایسه دریافت لوح تقدیر و ۲ سکه بهار آزادی دانسته است.

هیئت داوران یازدهمین جایزه ترویج علم ایران بخاطر تلاش مستمر و خالصانه‌ای فراتر از وظیفه معلمی در جهت ارتقاء وضعیت آموزش شهرهای میانه و بناب در استان آذربایجان شرقی لوح تقدیر و ۲ سکه بهار آزادی را تقدیم می‌کند به آقای علی اصغر رحیم‌زاده پوربناب

ضمناً هیئت داوران یازدهمین دوره جایزه ترویج علم از تمامی افراد و نهادهایی که به فراخوان انجمن پاسخ داده‌اند بدینوسیله قدردانی و برای همه مروجان علم درجامعه از خداوند بزرگ آرزوی سلامتی و موفقیت می-نماید.

هیئت داوران یازدهمین جایزه ترویج علم ایران

توران میرهادی – طاهره رستگار – محمد باقری – رضا روحانی و یحیی تابش.