عضویت

عضویتانجمن ترویج علم ایران  پنچ نوع عضو دارد:

۱اعضای پیوسته:موسسان انجمن و کلیه افرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد و دارای سوابق ترویج علم هستند.

۲اعضای وابسته:اشخاصی که دارای درجه کارشناسی و علاقمند به ترویج علم هستندبه عضویت وابسته انجمن پذیزفته می شود .

۳اعضای دانشجوی :کلیه دانشجویانی به ترویج علم علاقمند هستند.

۴اعضای افتخاری: کلیه افرادی که به خاطر خدمات برجسته ترویج علم، توسط هیات مدیره انجمن به عنوان عضو افتخاری پذیرفته می‌شوند.

۵-اعضای حقوقی: کلیه موسسات حقوقی که علاقه‌مند به همکاری در زمینه ترویج علم هستند, با تایید هیات مدیره به عضویت پذیرفته می‌شوند.

حق عضویت:

حق عضویت سالانه اعضای پیوسته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، اعضای وابسته ۵۰۰,۰۰۰ ریال و  اعضای دانشجویی ۳۵۰,۰۰۰  ریال می باشد.

روش عضویت:

لطفاً پس از تکمیل فرم ثبت نام و دریافت ایمیل تایید از انجمن مبلغ عضویت مربوط را به حساب ۰۰۴۲۲۸۴۰۸۴ بانک تجارت به نام انجمن ترویج علم ایران شعبه پارک دانشجو کد ۱۸۳ واریز نمایید و رسید واریز‌ بانکی را به آدرس الکترونیک:tarvijeelm@gmail.com ارسال نمایید.

مزایای عضویت : دریافت برنامه‌های سخنرانی‌های علمی و همایش‌ها و همچنین دریافت انتشارات انجمن با تخفیف ویژه

لطفا برای ثبت نام کلیک نمایید