09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

برای عضویت در انجمن ترویج علم لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

  نام (الزامی)

  نام خانوادگی (الزامی)

  کد ملی (الزامی) ارقام را بدون فاصله وارد نمایید

  شماره شناسنامه (الزامی) ارقام را بدون فاصله وارد نمایید

  تاریخ تولد (الزامی)

  رشته تحصیلی (الزامی)

  میزان تحصیلات (الزامی)

  شغل (الزامی)

  نشانی (الزامی)

  کد پستی (الزامی) ارقام را بدون فاصله وارد نمایید

  تلفن (الزامی)

  دورنگار

  نوع عضویت (الزامی)

  پست الکترونیک (الزامی)

  رزومه خود را فقط با فرمت docx ارسال نمایید.

  فایل ارسالی نباید بیش از 1 مگابایت باشد.

  موضوع

  توضیحات

  پرسش (الزامی)

  فرم عضویت در انجمن ترویج علم ایران

  تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10