09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

مطالب و اخبار

جدید ترین مطالب و اخبار انجمن ترویج علم ایران

کارکرد انجمن های علمی برای صلح آفرينی در سطوح ملی و بین المللی

اکران مستند علمی “کاپیتان من” به دعوت انجمن ترویج علم در روز سینما

خبرنامه انجمن ترویج علم ایران/زمستان1401

خبرنامه انجمن ترویج علم ایران/پاییز 1401

خبرنامه انجمن ترویج علم/تابستان 1401

خبرنامه انجمن ترویج علم /بهار 1401

بیست و چهارمین دوره جایزه ترویج علم

فراخوان اعطای بیست و چهارمین جایزه ترویج علم منتشر شد

کسب رتبه انجمن برتر در سال جهانی علوم پایه

ویژه برنامه درخت کاری، پاسداشت مروجان علم

فرم متقاضیان شرکت در بیست و سومین دوره جایزه

. جلسه نهایی داوری بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم

سال نو و قرن نو مبارک

رویداد گفتمان پیشرو علم

. نخستین دوره جایزه استاد دکتر محمد قریب

. صد و پنجاه و هشتمین نشست یکشنبه های ترویجی

. صد و پنجاه و هفتمین نشست یکشنبه های ترویجی

. وبینار مدیریت بحران سوانح در شهر تهران (جلسه دوم)

. وبینار مدیریت بحران سوانح در شهر تهران

. یکصدوپنجاه و ششمین نشست ترویجی

. بیانیه بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم

. لینک های پخش زنده مراسم بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم و نکوداشت استاد ارجمند دکتر علی‌اکبر صالحی

. صدوپنجاه و پنجمین نشست ترویجی

. صدوپنجاه و چهارمین نشست ترویجی

. صدوپنجاه و سومین نشست ترویجی

صدوپنجاه و دومین نشست ترویجی

همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی پیش نشست دوم

نشست نوآوری در عصر ما (همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش)

صدو پنجاه و یکمین نشست ترویجی

جلسه نهایی داوری بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم

صدوپنجاهمین نشست ترویجی

صدوچهل و نهمین نشست ترویجی

نکوداشت استاد ارجمند دکتر علی اکبر صالحی

صدو چهل و هشتمین نشست ترویجی

صدو چهل و هفتمین نشست ترویجی

صدو چهل وششمین نشست ترویجی

صدوچهل و پنجمین نشست ترویجی

هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی

صدو چهل و چهارمین نشست ترویجی

صدو چهل و سومین نشست ترویجی

صدو چهل و دومین نشست ترویجی

صدو چهل و یکمین نشست ترویجی

صدو چهلمین نشست ترویجی

صدوسی و نهمین نشست ترویجی

18th International Tellsi Conference online symposium

صدوسی و هشتمین نشست ترویجی

صدوسی و هفتمین نشست ترویجی

یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

صدو سی و ششمین نشست

صدوسی و پنجمین نشست

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10