09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

23 اردیبهشت 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن ترویج علم ایران دعوت به عمل می‌آورد تا در مجمع عمومی عادی سالانه انجمن که در روز چهارشنبه  1394/3/20 از ساعت 16الی18در

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10