بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه پایان دادن به سوء تغذیه کودکان و نوجوانان

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: کارگاه پایان دادن به سوء تغذیه کودکان و نوجوانان زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۹۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ محل برگزاری: نگارستان…

نشست تغییر اقلیم، مدیریت سوانح طبیعی ایران

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: نشست تغییر اقلیم، مدیریت سوانح طبیعی ایران با حضور: دکتر مهدی زارع دکتر پروانه پیشنمازی دکتر اویس ترابی مهندس محمد درویش زمان برگزاری:سه…