بایگانی نویسنده: مدیر سایت

درس آموخته های بم؛ ۱۷ سال پس از زلزله

نشست زنده اینستاگرامی با حضور دکتر مهدی زارع، دکتر پروانه پیشنمازی، دکتر کامبد امینی حسینی، دکتر علیرضا فلاحی، مهندس علیرضا سعیدی، مهندس تورج نائیج پور، دکتر معصومه کمال الدینی، مهندس…