بایگانی نویسنده: مدیر سایت

دعوت به مجمع عمومی انجمن ترویج علم همراه با سخنرانی جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه

سخنرانی با موضوع: سنتی بودن ترویج علم و مغایرت آن با جامعه کنونی ایران همزمان با مجمع عمومی سالیانه انجمن ترویج علم روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه از ساعت ۱۴ الی…