بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نخستین رویداد “گفتمان پیشرو علمی(گپ): ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم” 

کرسی یونسکو در ترویج علم برگزار می کند: نخستین رویداد “گفتمان پیشرو علمی(گپ): ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم”  با هدف ساده‌سازی علم برای عموم مردم همزمان با روز جهانی…