بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست اینستاگرامی با موضوع «مصرف مجازی دیجیتال» برگزار شد

نشست هشت و دوم انجمن ترویج علم ایران در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه با حضور دکتر مسلم ناظمی و سرکار خانم دکتر مهرناز خراسانچی برگزار شد: مصرف مجازی دیجیتال…