بایگانی نویسنده: مدیر سایت

پیام تسلیت

  استاد ادبیات کودک ایران، کتابدار و مروج علم و آگاهی، بانو ثریا قزل ایاغ، برنده نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران در تاریخ ١۴ فروردین ۱۳۹۹دارفانی را وداع گفت….

نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ): ایده ها و تجربه های زنان در علم و فناوری

همزمان با هفته بزرگداشت مقام  زن و مادر و  روز جهانی زنان در علم برگزار می شود کرسی یونسکو در ترویج علم  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن…