بایگانی نویسنده: مدیر سایت

صدو چهل وششمین نشست ترویجی

صدوچهل و ششمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهرانباحضور: سرکار خانم فاطمه بنیادی،دانشجوی دکترای ارتباطات…