بایگانی نویسنده: مدیر سایت

مدرسه تابستانی علوم و فناوری کوانتومی به زبان ساده

 ۲۳  الی ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ جهان در آستانه‌ انقلاب علمی در حوزه فناوری­های کوانتومی و ظهور عصر جدیدی از توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که همانند انقلاب…

فراخوان دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: راهبردها و چالش ها

در جهان امروز توسعۀ کشورها بیش از همه متکی بر پیشرفت علم، فناوری و نوآوری است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز بنا به تعریف یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید، پیشبرد…

بحـران آب در ایران از خشکسـالی تـا سیـلاب

باحضور دکتـر شاهرخ فاتح، سازمان هواشناسی کشور دکتـر اویس ترابی، متخصص مدیریت منابع آب دکـتر مهدی زارع، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دکتـر فرحناز…