بایگانی نویسنده: مدیر سایت

بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور و کمیسیون انجمن های علمی ایران و  برخی از سازمان­ها و نهادهای علمی و فرهنگی، هفته ترویج علم را با موضوع…

فراخوان سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منتشر شد

سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران توسط دبیر جایزه با برشمردن ویژگی های خاص این دوره از جایزه پژوهش فراخوان را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور…