بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نخستین سمینار علم،کارآفرینی و اشتغال همزمان با روز جهانی در خدمت صلح و توسعه ۱۹ آبان در شهر اراک‎

​ ​سمینار علم، کارآفرینی و اشتغال هم زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۱۹ آبان(۱۰نوامبر) به همت کانون کارآفرینی کشور، شبکه علمی و کارآفرینی سازمان­های غیر…

نشست ترویج علم روز چهارشنبه ۲۵ آذرماه ۹۴ دردانشگاه صنعتی اراک برگزار شد

لینک های مربوط به خبر: http://www.irna.ir/fa/News/81881573 http://markazi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=6c72bc37-54b3-4f69-be55-5f2cb74a80a3&WebPartID=953e84f8-2809-492c-bff4-0c642f00e136&ID=82052d4c-cc82-4106-9bd8-9ab694ccb458

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان

محورهای همایش نقش و جایگاه توسعه فعالیت های تولید و صادرات گل و گیاه در اشتغال و توسعه پایدار در بخش گل و گیاهان زینتی استانداردسازی فعالیت های تولید و…