بایگانی نویسنده: مدیر سایت

برندگان سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم: مهدی بهزاد / ویدئو

  گروه داوران از میان درخواست های رسیده ۹ مورد را منطبق با موضوع فعالیت­های ترویج علم تشخیص داد که به عنوان برندگان جایزه­ ی ترویج علم و یک مورد…

برندگان سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم: اسماعیل میرفخرایی / ویدئو

گروه داوران از میان درخواست های رسیده ۹ مورد را منطبق با موضوع فعالیت­های ترویج علم تشخیص داد که به عنوان برندگان جایزه­ ی ترویج علم و یک مورد را…

برندگان سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم: فرج الله صبا / ویدئو

  گروه داوران از میان درخواست های رسیده ۹ مورد را منطبق با موضوع فعالیت­های ترویج علم تشخیص داد که به عنوان برندگان جایزه­ ی ترویج علم و یک مورد…