آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

پرویز شهریاری

بیانیه انجمن ترویج علم ایران در بزرگداشت استاد پرویز شهریاری

استاد شهریاری بیش از همه آموزگاری توانا و تمام عیار بود و به خوبی می توانست شوق آموختن را در نوجوانان و جوانان ایران زمین چنان برانگیزد که بسیاری از…

تندیس جایزه ترویج علم

نشست علمی انجمن ترویج علم ایران

“ترویج علم: بررسی چند رویکرد” جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی “نسل جدید استانداردهای آموزش علوم” جناب آقای دکتر منصور وصالی زمان: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰…

لوگو

آگهی برنامه روز جهانی علم ۱۷ آبان ماه ۹۰

در این برنامه تعدادی از نهادهایی¬که در عمومی سازی علم نقش دارند وهمچنین، تعدادی از دست‌اندرکاران تلویزیون درباره نقش تلویزیون درهمگانی کردن علم بحث خواهند کرد. بدین وسیله از تمامی…