آرشیو دسته: اخبار

برنامه یکشنبه ۵ آبان «روز دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مردم»

یکشنبه ۵ ابان زمان عنوان (موضوع) سخنران ۱۰-۹ صبح بازدید از موزه   ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵ استراحت و پذیرایی   ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۴۵ کارگاه آشنایی با تاریخ فیزیک آقای دکتر…

نسخه دیجیتال کتاب های انجمن ترویج علم ایران به صورت رایگان در دسترس قرار گرفت

نسخه دیجیتال کتاب های منتشر شده از سوی انجمن ترویج علم ایران روی وب سایت این انجمن در دسترس قرار گرفت. انجمن ترویج علم ایران به مناسبت هفته ترویج علم…