آرشیو دسته: اخبار

نسخه دیجیتال کتاب های انجمن ترویج علم ایران به صورت رایگان در دسترس قرار گرفت

نسخه دیجیتال کتاب های منتشر شده از سوی انجمن ترویج علم ایران روی وب سایت این انجمن در دسترس قرار گرفت. انجمن ترویج علم ایران به مناسبت هفته ترویج علم…

برگزاری سخنرانی علمی توسط شورای انجمن های علمی ایران

سخنرانی علمی با عنوان “نقش انجمن های علمی و مسئولیت آنها در شرایط کنونی” توسط شورای انجمن های علمی ایران در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۹۲  در سالن کنفرانس وزارت صنعت، معدن، تجارت…

فرم مشارکت انجمنهای علمی و نهاد و سازمانها در برنامه هفته ترویج علم در سال ۱۳۹۲

فرم مشارکت  انجمنهای علمی (دانلود)  نام انجمن:  نام و نام خانوادگی رئیس انجمن: نام و نام خانوادگی نماینده آن انجمن در برنامه هفته علم: تلفن و پست الکترونیکی: ملاحظات نحوه…

برگزاری کارگاه علمی – تخصصی معلمان فیزیک در هفته ترویج علم ۱۳۹۲

گروه فن­آموز با همکاری انجمن ترویج علم ایران و اتحادیه انجمن­های علمی- آموزشی معلمان فیزیک ایران برای آشنایی ۴۸۰ دبیر فیزیک در ۱۲ گروه ۴۰ نفری کارگاه آموزشی برگزار می­کند….