09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

بیست و سومین دوره جایزه ترویج علم ایران

مکان : تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی

زمان: 4 اسفند 1401

به اشتراک گذاری رویداد
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10