09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی واسلامی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به منظور ارتقای جایگاه علوم انسانی و اسلامی و ترغیب وتشویق پژوهشگران این حوزه به انجام تحقیقات بنیادی وکاربردی اصیل منطبق با ملاک های علمی و دانش بومی و همچنین شناسایی ، معرفی تقدیر از محققان ودانشمندان برتر حوزه علوم انسانی واسلامی،”هفتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی” رابا مشارکت سازمان ها وموسسات علمی داخلی وبین المللی برگزار می کند.
موضوع جشنواره
موضوع اصلی جشنوار ه ،”شناسایی و معرفی آثار پژوهشی برتر در حوزه علوم انسانی واسلامی “است که به نظر ورزی و نظر یه پردازی در این زمینه اقدام کرده وبه حل مسائل بومی نائل آمده باشند .
آثار پژوهشی در دو بخش داخلی و خارجی پذیرفته می شوند که بخش خارجی بخصوص پژوهشگران غیر ایرانی است ودر آن فقط آثار مربوط به حوزه فرهنگ وتمدن ایرانی واسلامی پذیرفته می شود.
در بخش جنبی جشنواره ،هر ساله مترجم برجسته در حوزه لاتین وعربی ، مصحح برتر،پیشکسوت علوم انسانی ایران ،مفاخر پژوه برجسته ،نظریه پرداز برجسته صاحبان آثار یا خدمات علمی برجسته و اساتید پیشرو (مرحوم ) ، معرفی ومورد تقدیر قرار می گیرند.
راهنمایی شرکت در جشنواره:
علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند، طی زمان مقرر، (مهلت ارسال آثار :25 اسفند 1391وزمان برگزاری جشنواره : آبان 1392) با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.FARABIAWARD.IR نسبت به دریافت وتکمیل کاربرگ های مربوط اقدام واثر خود را که طی سه سال گذشته (نیمه دوم سال 1388به بعد خاتمه یافته اند ) به همراه سایر مدارک (به شرح مندرج در سایت ) به صورت پستی به نشانی دبیر خانه ارسال نمایید.
نکات مهم :
* مدارک مورد نیاز به صورت کامل تهیه وارسال گردد(به مدارک ناقص تربیت اثر داده نخواهد شد.)
* آثاری که دارای ماهیت پژوهشی باشند مورد بررسی قرار میگیرند.
* فقط آثار پژوهشی که طی سه سال گذشته (نیمه سال 1388به بعد خاتمه یافته اند )پذیرفته می شوند .
* آثار پژوهشی منتشر نشده که برگزیده نشوند ،عودت داده می شوند.

اطلاعات تماس
نشانی دبیر خانه :
تهران ،پاسداران ، خیا بان شهید مومن نژاد (گتستان اول )،شماره 124،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم دبیر خانه جشنواره بین المللی فارابی
تلفن : 22767485-22767487

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10