پریسا حسین چور از کلیبر...
محمد امین
امیر علی بازدار
امیر علی بازدار
امیرمحمد احمدی
DonaldAcece
اریاسپ اچ

خبرهایویژه

استاد احمد خواجه نصیر طوسی (۱۳۰۴-۱۴۰۰) معلم مؤلف، مترجم،ویراستار و مروج علم و اخلاق چشم از جهان فروبست

استاد احمد خواجه نصیر طوسی آسمانی شد.وی مترجم ایرانی و مؤلف کتب درسی علوم به‌ویژه شیمی، تحصیلات دانشگاهی خود را تا اخذ…

آخریناطلاعیه