09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

حمایت از انجمن ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران به همت و همراهی اعضا و حامیان خود فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

حمایت مالی از انجمن به پیشبرد برنامه ها و اهداف انجمن کمک فراوانی می‌کند.

در صورت تمایل به حمایت مادی از انجمن ترویج علم ایران می‌توانید از طریق فرم روبرو اقدام فرمائید.

[porsline-survey id=4]

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10