علوم زمین: فضا

 

دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫۷MB]

***

فهرست مطالب

بر فراز زمین
به معلمان
فعالیت۱:    داستان پرواز چگونه است؟
فعالیت۲:    تونل باد چیست؟
فعالیت۳:    شکل جسم، چه تأثیری در بالا بردن آن دارد؟
فعالیت۴:    چگونه می توانید یک هواپیمای بی موتور ساده بسازید؟
فعالیت۵:    آیا هواپیمای بی موتور شما بالا می‌رود؟
فعالیت۶:    چگونه می‌توانیم با هواپیمای خود دور بزنیم؟
فعالیت۷:    چگونه می‌توانیم هواپیمای خود را بالا و پایین ببریم؟
فعالیت۸:    درباره‌ی پرواز چه ‌یاد گرفته‌ایم؟
فعالیت۹:    چه نوع هواپیمایی را به پرواز در می‌آورید؟
فعالیت۱۰:    چه‌قدر در پرواز مهارت دارید؟
فعالیت ۱۱: آیا می‌توانید یک هواپیمای جدید طراحی کنید؟
فعالیت ۱۲: چگونه هواپیمایی برای منظوری خاص طراحی کنید؟
فعالیت ۱۳: توپ چگونه به حرکت شما کمک می‌کند؟
فعالیت۱۴:    این انرژی از چه نوع است؟
فعالیت ۱۵: از تیله ‌بازی چه یاد می‌گیریم؟
فعالیت۱۶:    چگونه می‌توانیم از اصل کنش- واکنش استفاده کنیم؟
فعالیت ۱۷: چگونه می‌توانید با نی موشک بسازید؟
فعالیت ۱۸: نیروهای دیگر چه اثری بر کارایی موشک می‌گذارند؟
فعالیت ۱۹: چگونه می‌توانیم نیروی رانش را بیشتر کنیم؟
فعالیت ۲۰: گرانش چه اثری بر اجسام می‌گذارد؟
فعالیت ۲۱: لَختی چه اثری بر اجسام می‌گذارد؟
فعالیت۲۲:    چگونه می‌توانید بدون آن که به سکه‌ای دست بزنید، آن را درون لیوان بیندازید؟
فعالیت۲۳:    گرانش و لَختی چه  تأثیری بر سفر فضایی دارند؟
فعالیت ۲۴: فرق گرانش و لَختی چیست؟
فعالیت ۲۵: بی‌وزنی چه احساسی دارد؟

فراتر از زمین
به معلمان
فعالیت ۱:    زمین ما چه شکلی است؟
فعالیت ۲:    زمین چگونه حرکت می‌کند؟
فعالیت ۳:    زمین چگونه گردش می‌کند؟
فعالیت ۴:    مسیر حرکت زمین و اجسام شبیه آن چگونه است؟
فعالیت ۵:    ماهواره‌ها چه کمکی به ما می‌کنند؟
فعالیت ۶:    ماه چه شباهتی به ماهواره دارد؟
فعالیت ۷:    سطح ماه از زمین به چه شکلی دیده می‌شود؟
فعالیت ۸:    ماه چگونه نورافشانی می‌کند؟
فعالیت ۹:    ماه چگونه به دور زمین گردش می‌کند؟
فعالیت ۱۰: ماه به چه شکل‌هایی ظاهر می‌شود؟
فعالیت ۱۱: چگونه می‌توانیم مدل ماه راهمراه با سایه‌ای متحرک بسازیم؟
فعالیت۱۲:    خسوف و کسوف چیستند؟
فعالیت ۱۳: چگونه می‌توانید بدون خطر کسوف را مشاهده کنید؟
فعالیت ۱۴: منظومه‌ی شمسی چیست؟
فعالیت ۱۵: چگونه می‌توان درباره‌ی یک سیاره مطالعه کرد؟
فعالیت ۱۶: منظومه‌ی شمسی چه‌قدر بزرگ است؟
فعالیت۱۷:    چگونه می‌توانیم درباره‌ی منظومه‌ی شمسی و فضا اطلاعات بیشتری به‌دست آوریم؟
فعالیت ۱۸: چگونه می‌توانید یک منظومه‌ی شمسی با نسبت واقعی فاصله‌ها در مدرسه‌ی خود بسازید؟
اطلاعاتی برای معلم    
منابع پیشنهادی