09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

علوم زمین: فضا

 

دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫۷MB]

***

فهرست مطالب

بر فراز زمین
به معلمان
فعالیت1:    داستان پرواز چگونه است؟
فعالیت2:    تونل باد چیست؟
فعالیت3:    شکل جسم، چه تأثیری در بالا بردن آن دارد؟
فعالیت4:    چگونه می توانید یک هواپیمای بی موتور ساده بسازید؟
فعالیت5:    آیا هواپیمای بی موتور شما بالا می‌رود؟
فعالیت6:    چگونه می‌توانیم با هواپیمای خود دور بزنيم؟
فعالیت7:    چگونه می‌توانیم هواپیمای خود را بالا و پایین ببریم؟
فعالیت8:    درباره‌ی پرواز چه ‌یاد گرفته‌ایم؟
فعالیت9:    چه نوع هواپیمایی را به پرواز در می‌آورید؟
فعالیت10:    چه‌قدر در پرواز مهارت داريد؟
فعالیت 11: آیا می‌توانید یک هواپیمای جدید طراحی کنید؟
فعالیت 12: چگونه هواپیمایی برای منظوری خاص طراحی کنید؟
فعالیت 13: توپ چگونه به حرکت شما کمک می‌کند؟
فعالیت14:    این انرژی از چه نوع است؟
فعالیت 15: از تیله ‌بازی چه ياد می‌گيريم؟
فعالیت16:    چگونه می‌توانیم از اصل کنش- واکنش استفاده کنیم؟
فعالیت 17: چگونه می‌توانید با نی موشک بسازید؟
فعالیت 18: نیروهای دیگر چه اثری بر کارایی موشک می‌گذارند؟
فعالیت 19: چگونه می‌توانیم نیروی رانش را بیشتر کنیم؟
فعالیت 20: گرانش چه اثری بر اجسام می‌گذارد؟
فعالیت 21: لَختی چه اثری بر اجسام می‌گذارد؟
فعالیت22:    چگونه می‌توانید بدون آن که به سکه‌ای دست بزنید، آن را درون لیوان بیندازید؟
فعالیت23:    گرانش و لَختی چه  تأثیری بر سفر فضایی دارند؟
فعالیت 24: فرق گرانش و لَختی چیست؟
فعالیت 25: بی‌وزنی چه احساسی دارد؟

فراتر از زمین
به معلمان
فعالیت 1:    زمین ما چه شکلی است؟
فعالیت 2:    زمین چگونه حرکت می‌کند؟
فعالیت 3:    زمین چگونه گردش می‌کند؟
فعالیت 4:    مسير حركت زمین و اجسام شبیه آن چگونه است؟
فعالیت 5:    ماهواره‌ها چه کمکی به ما می‌کنند؟
فعالیت 6:    ماه چه شباهتی به ماهواره دارد؟
فعالیت 7:    سطح ماه از زمین به چه شکلی دیده می‌شود؟
فعالیت 8:    ماه چگونه نورافشانی می‌کند؟
فعالیت 9:    ماه چگونه به دور زمين گردش می‌كند؟
فعالیت 10: ماه به چه شكل‌هايی ظاهر می‌شود؟
فعالیت 11: چگونه می‌توانيم مدل ماه راهمراه با سايه‌ای متحرك بسازيم؟
فعالیت12:    خسوف و كسوف چيستند؟
فعالیت 13: چگونه می‌توانيد بدون خطر كسوف را مشاهده كنيد؟
فعالیت 14: منظومه‌ی شمسی چيست؟
فعالیت 15: چگونه می‌توان درباره‌ی يك سياره مطالعه كرد؟
فعالیت 16: منظومه‌ی شمسی چه‌قدر بزرگ است؟
فعالیت17:    چگونه می‌توانيم درباره‌ی منظومه‌ی شمسی و فضا اطلاعات بيشتری به‌دست آوريم؟
فعالیت 18: چگونه می‌توانيد يك منظومه‌ی شمسی با نسبت واقعی فاصله‌ها در مدرسه‌ی خود بسازيد؟
اطلاعاتی برای معلم    
منابع پیشنهادی    

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10