09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

فراخوان مقالات خانه ریاضیات اصفهان تا “1392/1/31 “

سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان

 

یکی از راههای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به یادگیری علوم ریاضی ، فعالیت هایی است که جوامع مختلف در خارج کلاس های درس ،ولی در محیط های مدرسه مانند آزمایشگاه های ریاضی ، کلوپ های ریاضی ، کار سوق های ریاضی ویا خارج از مدرسه توسط انتشار نشریات ،برگزاری مسابقات ، اردوهای ریاضی ،مدارس ریاضی ،خانه های ریاضیات وغیره اجرا میکنند .در این راستا ایران سابقه طولانی در فعالیت های انگیزشی ریاضی دارد ،انتشار کتب مفید همانند تلاش های مستمر استاد فقید پرویز شهریاری وبسیاری دیگر از بزرگان ریاضی کشور ،انتشار نشریاتی همچون یکان با ایثار وتلاش استاد غلامحسین مصحفی ،برگزاری مسابقات ریاضی دانش آموزی ،دانشجویی وشرکت موفق ایران در المپیاد های بین المللی ریاضی ،برگزاری  روز های درهای باز در دانشگاه  ها و غیره ودر ده سال اخیر تشکیل خانه های ریاضیات وفعالیت های آنان در جهت توسعه دانش ریاضی ،اعلام روزهای ریاضیات ،دهه ریاضیات ، روز آمار و…… برخی از خدمات را تشکیل می دهند .

کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی (ICMI) ،مطالعه شانزدهم خود را به بررسی این فعالیت ها در جهان اختصاص داد ومجموعه مقالات ارائه شده ومباحث مطرح شده در جلسات وسمینار تخصصی مطالعه به عنوان کتاب مطالعه شانزدهم در سال 2009توسط اشپر ینگر به چاپ رسید .

در ایران هم لازم بود ،اثرات مثبت وحتی منفی ، نقاط  مثبت واحیاناٌ مشکلات این برنامه ها تدوین گردد و حداقل این نوع فعالیت ها در جهت الگو سازی با حذف مسایل و مشکلات آن ها وتقویت نقاط  قوت آنان در معرض عموم قرار گیرد.

برگزاری  میزگرد “نقش فعالیت های  جانبی  آموزشی در یادگیری ریاضیات “در دوازدهمین  کنفرانس آموزش ریاضی کشور بهانه ای شد که شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات اصفهان در جلسه مورخ 18/6/1391خود پیشنهاد انجام این مطالعه را با کمک تمام دوستدارن مسایل ریاضی کشور بپذیرد. در این راستا طبق اگهی “مطالعه  نقش فعالیت های جانبی  آموزشی در  یاد گیری ریاضیات در ایران “،با کسب موافقت از اعضاء میز گرد این مطالعه رااعلام نمود.

بر این اساس از تمام مجریان برنامه ها ،بهره گیران از این برنامه ها،کارشناسان ،محققان وعلاقمندان به مسایل انگیزشی ریاضی در خواست می شود مقالات خودرا باتکیه بر مسایلی از قبیل :

 الف- معرفی فعالیت های انگیزشی ریاضی در داخل وخارج کلاس در ایران

  ب- مطالعات انجام شده ،نظر سنجی ها ،بررسی های آماری ،ارزشیابی ها ،نتایج مطالعات تعقیبی follow up studi

   نظرهای علمی مبتنی بر یافته ها وتحقیقات مستند در زمینه این فعالیت ها

 ج- معرفی مواردی که در ایران وکشور های دیگر انجام می شوند ،ولی در کتاب مطالعه شانزدهم ICMI

   نیامده اند.

   د-توصیه وارئه راهکارهای جدید مستند به یافته های علمی وکارهای تحقیقاتی

    ه –نتایج علمی مطالعات تطبیقی موارد اجرا شده در ایران با خارج کشور را به آدرس            a.rejali@yahoo.com   و  a-rejali@cc.iut.ac.ir ارسال نمایید.

امید می رود با دریافت مقالات علمی تا تاریخ 31/1/1392وداوری آن ها ، مجموعه مقالات در سایت خانه ریاضیات اصفهان

(http://www.mathhouse.org) انتشار یابد وپس از آن با برگزاری یک سمینار تخصصی ،کمیسیون هایی به   بررسی موضوعات مختلف مطرح شده ومورد نیاز بپردازند و در نهایت نتیجه علمی این مطالعه به صورت مدرکی مستند در اختیار همگان قرار گیرد تا با بهره گیری از آن ، راهکارهای جدید ی برای آینده توسعه علوم ریاضیات در ایران ونیز رفع مشکلات فعالیتهای  جاری معرفی شوند.

برخی از سئولاتی که امید می رود این مطالعه جوابگوی آن ها باشد ،عبارتنداز :

1-چه نوع فعالیت هایی در ایران در رابطه با ایجاد انگیزه دریادگیری ریاضیات برای دانش آموزان در جریان بوده است ؟

2-چه نوع فعالیت هایی در ایران در رابطه با ایجاد انگیزه در یادگیری ریاضیات می تواند برای دانش آموزان موثر باشد؟

3- هر یک از این فعالیت ها چه تاثیرات مثبت در تشویق وترغیب دانش آموزان به علوم ریاضی داشته اند؟

4-چه پیشنهاد هایی در راستای این اهداف قابل طرح هستند؟

5- هر یک این فعالیت هایی انجام شده جه تاثیراتی بر سیستم آموزش ریاضی مدارسه ای داشته اند؟

6- چه تغییراتی در سیستم آموزش مدرسه ای می تواند باعث تقویت فعالیت های مفید جانبی در آمموزش ریاضی باشد؟

7-تاثیر معلمان بزرگی همچون عسجدی ،  بیرشک ،قربانی ،آرام ویااساتید به نامی همچون پرفسورهشترودی،پرفسور فاطمی ،دکتر مصاحب ، دکتر خواجه نوری و……در توسعه علوم ریاضی ایران چه بوده است وچه گونه می توان افراد مشابهی را برای آینده تربیت کرد؟

8- تاثیر برگزاری کنفرانس های ریاضی ، کنفرانس های آمار ،سمینار ها و کارگاه های تخصصی وکنفرانس ها ی آموزش ریاضی در توسعه علوم ریاضی در ایران چه بوده است واین همایش ها وسایر برنامه ها چه مشکلات علمی داشته اند ؟چگونه می توان این مشکلات را حل واین فعالیت ها را جهت دار برای توسعه علوم ریاضی در کشور گسترش داد؟

9-نقش انجمن های علمی همانند انجمن ریاضی ایران ،انجمن آمار ایران ،شورای خانه های ریاضیات ایران ،انجمن های علمی آموزشی معلمان ریاضی ایران ،اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان ریاضی ایران انجمن های علمی دانشجویی در توسعه علوم ریاضی( به طور مستند) چه بوده است ؟مشکلات علمی این انجمن ها چیست وچگونه می توان این مشکلات را حل کرد؟

10-نقش مطالعاتی همانند بررسی افت ریاضی ، سال جهانی ریاضیات ،بررسی مسایل ومشکلات آزمون های ورودی دانشگاه ها و مطالعات مشابه در توسعه علوم ریاضی در ایران را چگونه  طور مستند می توان ارزیابی  نمود؟  در صورت عدم موفقیت ، چه مسیرهای غلطی در این مطالعات (ازنظر علمی )طی شده اند؟

11-افزایش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به سال های گذشته چه تاثیر مثبت با منفی ای بر ترویج علم ریاضی داشته است . معیار علمی تعیین تعداد دانشجویان رشته ریاضی در کشور چیست؟

12-چه راهکار های جدیدی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان ومعلمان برای علوم ریاضیات وجود دارند؟

13- جای چه کتاب ها ونشریاتی برای توسعه آموزش ریاضی کشور خالی است؟ وجه کتابهایی مضر هستند ؟

14-نقش نشریات عمومی ،رسانه های تصویری (صدا وسیما وسینما )،اینترنت (شامل سایت های علمی ووب لاگ ها )،نرم افزارها ی آموزشی ،برنامه های آموزشی وترویجی مچازی در ترویج علوم ریاضی جگونه بوده است؟

15- موانع توسعه علوم ریاضیات در کشور کدامند وجه راهکارهایی برای رفع این موانع قابل پیشنهاد هستند؟

16- برای توسعه وترویج علوم ریاضیات در کشور چه کارهایی باید انجام شود؟

17- مواردی که  در کلاس درس باید مورد توجه قرار گیرند که به تشویق دانش آموزان کمک کنند ،چیست؟

18- در آموزش های قبل وضمن خدمت معلمان ریاضی چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند؟

19- در هر یک از دوره های (پیش دبستانی ،دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان ،دانشگاه ،وتربیت معلم ،) چه  مسایلی باید حل شوند ویا چه برنامه هایی قابل ارائه هستند که به ترویج علوم ریاضیات کمک میکنند؟

20- نقش دیدگاه خانواده ها وجامعه در مورد جایگاه فعالیت های جانبی آموزش ریاضی در توسعه علوم ریاضی جیست؟

کمیته برنامه ریزی این مطالعه شامل آقایان عمران بهروز ،محمد حسن حسینی ، دکتر علی رجالی ، دکتر مجید میرزاوزیری ودکتر امید نقشینه ارجمند  مطمئن  هستند که تمام دبیران ریاضی ،اساتید علوم ریاضی محققان علوم تربیتی ،آمار شناسان ،آموزگاران وبه طور کلی علاقمندان.با ارسال مقالات خود تا تاریخ 31/1/1392این مطالعه را ارتقا خواهند بخشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر ونیز ارائه مقاله همکاران محترم میتوانند به.

http://www.mahhouse.org/VisitoPages/Show.aspx?ltemlD=3066  مراجعه فرمایید.

اصفهان –خیابان آزادگان (سعادت آباد ) مقابل مقبره بانو امین –  خانه ریاضیات اصفهان

تلفن :                 6692013

دور نگار :             6692014

صندوق پستی :      356 – 81645

پست الکترونیک:  info@mathhouse.org

                                                                                         خانه ریاضیات اصفهان

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10