هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۷و۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲- زاهدان- دانشگاه سیستان وبلوچستان
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران با همکاری دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی وصنعتی کشور در اردیبهست ماه ۱۳۹۲در دانشگاه سیستان وبلوچستان به میزبانی گروه مهندسی عمران برگزار خواهد شد .
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در استان سمنان با شرکت ۱۵۰۰نفر وارائه ۱۳۵۰ مقاله به صورت شفاهی وپوستر برگزار شده است و نهمین کنگره بین المللی نیز در استان اصفهان با شرکت ۲۰۰۰نفر وارائه ۱۵۳۱مقاله اجرا پذیرفته است . در حاشیه این کنگره عظیم وفراگیر ، تمامی گرایش های مهندسی عمران ،کارگاه های آموزشی برای آشنایی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی ، میزگرد های تخصصی به منظور بحث و بررسی چالش های توسعه حوزهای مهندسی عمران ونیز نمایشگاهی از دستاوردهای فناورانه ملی صنعت ساختمان نیز در نظر گرفته شده است. با عنایت به اهمیت موضوع ،کستردگی سطح کنگره وحضور حجم عظیم شرکت کنندگان ، شامل استادان دانشگاه ها،کارشناسان ، نخبگان ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی وصنعتگران وسازندگان ، فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات وارتباط نزدیک صنعت ودانشگاه از طریق ارائه دستاورهای آن مجموعه محترم در بخش نمایشگاه تخصصی وبرگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی فراهم است.
امید است که با همت وتلاش متخصصان توانمند و متعهدکشورمان گامی ارزشمند در مباحث مهندسی عمران برداریم ودر تحقق تدابیر و فرامین گهربار مقام معظم رهبری و شناسایی و به فعلیت درآوردن فرصت ها و قابلیت فراوان موجود در سالی که تحت عنوان “تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی ” نام گرفته ،رخدادی موثر به ثمر برسانیم . به منظور آگاهی از آخرین اخبار وتاریخ های مهم به باز نمایی کنگره به نشانیWWW.YNCCE.IR مراجعه فرمایید.
نشانی دبیر خانه :
زاهدان ،دانشگاه سیستان وبلوچستان ،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ،گروه مهندسی عمران
کد پستی:۹۸۱۶۴ -۱۶۱
تلفن : ۰۵۴۲۴۲۸۹۳۰
نمابر ۰۵۴۱۲۴۲۰۰۶۴
http://7ncce.ir
Info@7ncce.ir