09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

موزه ملک

نشست علمی تاریخ علم در موزه ملک آبان 1391

برنامه نشست در تاریخ 21 آبان ماه 91 به شرح ذیل است :

آقای دکتر حسین معصومی همدانی– موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و پژوهشکده تاریخ علم

تاريخ علم و ترويج علم

خانم دكتر زهرا گويا دانشگاه شهيد بهشتي

تاریخ علم و آموزش ریاضیات

آقای دکتر سید جمال­ موسویدانشگاه تهران – پژوهشکده تاریخ علم

گزارشی از ادبيات طب اسلامی تا قرن چهارم با تکيه بر الفهرست ابن نديم

آقای دکتر حمید رضا گیاهی  بنیاد دایرﺓ المعارف اسلامی و پژوهشکده تاریخ علم

تاثير تاريخ علم بر پيشرفت علوم جديد

 

مکان : کتابخانه و موزه ملک

آدرس : خیابان امام خمینی (ره) سردر باغ ملی ، خیابان ملل متحد

زمان : یکشنبه 21 آبان ماه 1391 ساعت : 14:30 لغایت 16:30

مقدم کلیه دوستداران علم، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را گرامی می داریم.

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10