همایش نقش دانشمندان ایرانی -اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

«بسم اللّه الّرحمن الّرحیم»

اتحادیه انجمنهای علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران با همکاری انجمن معلمان فیزیک شهر تهران و اداره آموزش و پرورش منطفه ۷ شهر تهران برگزار می‌کنند:

۱. عنوان همایش:

نقش دانشمندان ایرانی – اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

۲. محورها:

الف – بررسی فعالیت‌های دانشمندان ایرانی – اسلامی در حوزه علم فیزیک و علوم تجربی (حکمت طبیعی) نظیر فارابی، بوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، عبدالرحمن صوفی رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و …

ب – بررسی تأثیر دانشمندان ایرانی – اسلامی در پیشرفت علمی تمدن غرب

پ – نقد و بررسی دیدگاه‌های علمی دانشمندان ایرانی – اسلامی

۳. اهداف:

آشنایی دبیران، دانش‌آموزان و جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی – اسلامی در طول تاریخ، احیاء و ارتقاء اعتماد به نفس علمی با تشریح نقش ایرانیان در پیشبرد علوم تجربی (طبیعیات) در بین جوامع علمی داخلی و خارجی و بازتاب نقش دانشمندان ایرانی – اسلامی درکتاب‌های درسی آموزشی.

۴. مخاطبان:

دبیران علوم (فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی)، معلمان علوم تجربی دوره عمومی، استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاهها، پژوهشگران و صاحبنظران در تاریخ علم.

۵. تعداد شرکت کنندگان:

حدود ۲۵۰ نفر متقاضی شرکت در همایش هستند.

۶. زمان:

در تاریخ ۲۹فروردین ۱۳۹۲ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار می‌شود.

۷. مکان:

شهر تهران- خانه معلم فرهنگیان منطقه ۷ تهران

۸. مدت:

یک روز می‌باشد

۹. دبیر کمیته علمی:

 آقای عبدالحسن بصیره به عنوان مسئول کمیته علمی از اولمهر ماه ۱۳۹۱ آغاز به فعالیت نموده‌اند.

اعضای کمیته ملی:

– عبدالحسن بصیره:بازنشسته گروه فیزیک دانشگاه کردستان و نماینده اتّحادیه انجمن‌های علمی – آموزشی معلمان فیزیک ایران

– دکتر محمود باقری: عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

– اسفندیار معتمدی: عضو شورای اجرایی اتّحادیه انجمن‌های علمی – آموزشی معلمان فیزیک ایران

امیر سینا شیبانی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز و مدرس تاریخ علم.

یونسکرامتی:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

غلامحسینرحیمی:دانشگاه تربیت مدرس

۱۰. کمیته اجرایی:

از انجمن‌ علمی آموزشی معلمان فیزیک  شهر تهران:

آقای اسماعیل حیدری فرد: رئیس انجمن و دبیر کمیته اجرایی ۰۹۱۲۳۰۴۹۱۴۲

سرکار خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی مسئول نمایشگاه ۰۹۳۵۳۲۴۰۵۸۲

سرکار خانم مرضیه عصمتی : مسئول پذیرش ۰۹۱۹۹۲۷۱۶۷۹

جناب اقای نصراله افاضل: مسئول تشریفات

۱۱. اسکان:

از طرف کمیته اجرایی اسکان در نظر گرفته نشده است.

۱۲. تغذیه:

با یک نهار در روز همایش از میهمانان پذیرائی می‌شود.

۱۳. هزینه شرکت در همایش:

حق ثبت نام در مهلت مقرر برای اعضای انجمنهای معلمان فیزیک در سراسر کشور که از طریق سایت اتحادیه حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد و در غیر اینصورت ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

ثبت نام با تاخیر شامل هیچ گونه تخفیف از جمله عضویت در انجمنها نمی شود و همان ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

۱۴. موضوع مقاله ها:

مقاله های ارسال شده بایدحاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان بوده و کپی‌برداری و ترجمه محض از منابع علمی نباشد به مقاله هایی که با موضوعهای زیر در ارتباط باشد در اولویت هستند.

الف- مقاله ههایی که یک یا چند پدیده طبیعی از مفاهیم فیزیک مانند: زمان، مکان، ماده، حرکت و … را از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی – اسلامی دوران شکوفایی علم در ایران مورد بررسی قرار داده باشد.

ب- مقاله‌هایی که یکی از شاخه‌های علم مانند: نجوم، موسیقی، زلزله‌شناسی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی و … را از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی – اسلامی مورد بررسی قرار داده باشد.

پ- مقاله‌هایی که یکی از شاخه‌های علوم تجربی مانند اوزان و مقادیر و اندازه‌گیری را مورد بررسی قرار داده باشند.

ت- مقاله‌هایی که شامل نظریه‌های بدیع علمی یکی از موارد مرتبط و تأثیرگذار بر پیشرفت علمی غرب از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی – اسلامی باشد.

۱۵. روش ارسال مقاله:

الف- تمام مقاله ها باید حداکثر در ده صفحه A4 تهیه شده باشد.

ب- مقاله ها باید با Word 2007 و فایل Wood و Pdf آن به سایت اتحادیه WWW.Uipteachers.com ارسال گردد.

پ- در صورتی که مقاله شامل تعدادی تصویر باشد همه تصویرها با کیفیت خوب تهیه شده و به صورت فایل‌های جداگانه‌ای همراه مقاله اصلی ارسال گردد.

تمام مقاله‌ها توسط کمیته علمی مورد داوری قرار خواهد گرفت و نتیجه از طریق ایمیل و سایت همایش به اطلاع نویسندگان مقاله خواهد رسید.

۱۶. روش ثبت نام:

همه شرکت کنندگان و ارائه دهندگان لازم است از طریق سایت اتحادیه WWW.Uipteachers.com برای ثبت‌نام اقدام فرمایند.

۱۷. مهلت ارسال:

آخرین مهلت ارسال مقاله ها۲۹/۱۲/۱۳۹۱ می‌باشد.

۱۸. حامیان پیشنهادی:

– مرکز برنامه‌ریزی و آموزش وزارت آموزش و پرورش

– سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

– دانشگاه فرهنگیان

– اداره آموزش و پرورش منطقه ۷ شهر تهران

– انجمن ترویج علم ایران

– موزه علوم و فن آوری از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری