09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 11, 2012 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مراسم افتتاحیه هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روز 20 آبان ماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد

در این مراسم خانم دکترقدیمی، خانم دکتر مهنام، خانم دکتر انصاری، خانم دکتر مصفا، آقای دکتر توفیقی ، آقای معتمدی و آقای دکتر بهزاد سخنانی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10