09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 5, 2013 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

هفته ترویج عــلم دوشنبه 6 آبان “روز صنعت، جامعه و درک عامه از علم” چگونه درک عامه از علم به توسعه صنعت کمک می کند؟

بازدیدکنندگان نام مسئول هماهنگی عنوان ردیف  دانش آموزان دبیرستان (30 دانش آموز) آقای خراسانی  آقای گودرزی خانم یزدانی موسوی موزه صنعت برق ایران آدرس: میدان

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10