09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 9, 2013 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

اطلاعیه

  برای شرکت در همایش تکمیل فرم ثبت نام ضروری است با توجه ظرفیت محدود همایش اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند

ادامه مطلب
اطلاعیه‌ها

علم در خدمت صلح و توسعه

فرهیخته گرامی انجمن ترویج علم ایران درپی برگزاری هفته ترویج علم، به مناسبت روز علم در خدمت صلح و توسعه همایش یک روزه ای را

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10