09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 11, 2014 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اطلاعیه

به مناسبت روز 21 آبان ماه روز ترویج علم و رسانه “نشست رسانه و ترویج علم” از ساعت 10-12 در برج میلاد برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10