09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

فوریه 20, 2016 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نشست علمی ” نگاهی به مساله تغییر اقلیم در ایران ، مخاطرات طبیعی وابسته به تغییر اقلیم و کوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل”

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند؛  نشست علمی ” نگاهی به مساله تغییر اقلیم در ایران ،

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10