09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

اکتبر 18, 2017 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نشست‌ تبیین مفهوم ترویج علم

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند: سومین نشست از سلسله «نشست‌های تبیین مفهوم ترویج علم» سخنرانان:        آقای دکتر محمد امین قانعی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10