09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 10, 2019 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

علم در خدمت صلح و توسعه

گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور زمان: یکشنبه 19 آبان ماه 1398 برابر با 10 نوامبر 2019 ساعت 16 الی 19 مکان: سالن

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10