09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

15 بهمن 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

کارگاه “خلاقیت در زندگی “

کارگاه تعاملی (فارسی-انگلیسی) “خلاقیت در زندگی” سه شنبه ها ساعت 15:30 الی 17 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد. این کارگاه با

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10