09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

جولای 2, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

یکشنبه های ترویجی

با موضوع: «بحران کرونا و بحران همیشگی رسانه های ایران» با حضور: آقای دکتر حسن نمک دوست ( روزنامه نگار، پژوهشگر و استاد ارتباطات) خانم

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10