09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جولای 8, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

یکشنبه های ترویجی

نقد و بررسی کتاب درآمدی بر نظریه  داده ها: جستاری فلسفی و علمی درباره داده ها با حضور: آقای دکتر رحمت الله فتاحی آقای دکتر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10