09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

سپتامبر 7, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی

موضوع: روزنامه نگاری علم و چالش دانشگاه و رسانه‌های ما باحضور: آقای دکتر اکبر نصرالهی خانم بهاره صفوی زمان: یکشنبه 23شهریور ماه 1399ساعت 19 پخش

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10