09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نوامبر 11, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی جمعه 23 آبان

موضوع: کدام تاریخ علم را انتخاب کنیم؟ با حضور: دکتر حسن امیری؛ استاد تاریخ علم دانشگاه تهران دکتر مسعود صادقی؛ رئیس پژوهشکده تاریخ علم و

ادامه مطلب

نشست ترویجی پنجشنبه 22 آبان

موضوع: جایگاه سرگرمی در ترویج علم کجاست؟ با حضور: سیاوش صفاریان پور؛ روزنامه نگار علم و برنامه ساز بهاره صفوی؛ دبیر انجمن و روزنامه نگار

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10