09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 14, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی یکشنبه 25 آبان

موضوع: معرفی فعالیت های ترویجی انجمن جامعه شناسی با حضور: دکتر سیامک زند رضوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان مریم فیروزی؛ تهیه کننده تلویزیون

ادامه مطلب

نشست ترویجی شنبه 24 آبان

موضوع: تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده با حضور: دکتر مهری اکبری؛ اقلیم شناس دکتر مهدی زارع؛ دبیر نشست نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10