09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نوامبر 15, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی سه شنبه 27 آبان

موضوع: معرفی فعالیت های ترویجی آسمان نمای مینای گنبد با حضور: دکتر رامین مسعودی؛ مدیر مجموعه آسمان نمای گنبد مینا دکتر الهه حجازی؛ دبیر نشست

ادامه مطلب

نشست ترویجی دوشنبه 26 آبان (صبح)

موضوع: ضرورت و اهمیت انتشار مجلات ترویجی در حوزه کشاورزی با حضور: دکتر غلامرضا صالحی؛ مدیرکل دفتر فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دکتر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10