09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

25 آبان 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی سه شنبه 27 آبان

موضوع: معرفی فعالیت های ترویجی آسمان نمای مینای گنبد با حضور: دکتر رامین مسعودی؛ مدیر مجموعه آسمان نمای گنبد مینا دکتر الهه حجازی؛ دبیر نشست

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10