09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 18, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی جمعه 30 آبان

تاریخ علم راهی برای ترویج علم با حضور: دکتر امیرمحمد گمینی؛ استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و دکتر مسعود صادقی دبیر نشست نشستهای آنلاین

ادامه مطلب

نشست ترویجی پنجشنبه 29 آبان

جایگاه علم در خبرگزاری های امروز جهان با حضور: صادق کرمیان؛ مدیر اداره اخبار علمی و دانشگاهی ایسنا و بهاره صفوی دبیر نشست نشستهای آنلاین

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10