09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 21, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی سه شنبه 4 آذر

معرفی فعالیت های ترویجی موزه ملی علوم و فناوری با حضور: دکتر نعمت اله ارشدی؛ قائم مقام موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

نشست ترویجی یکشنبه 2 آذر

اخلاق مردمان و روندهای علمی و تکنولوژیک با حضور: آقای اردشیر منصوری؛ عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و خانم مریم

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10