09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 28, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی سه شنبه 11 آذر

فعالیت های ترویجی دانشگاه تهران با حضور: دکتر عباس قنبری؛ مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران و خانم دکتر الهه حجازی؛ دبیر نشست نشستهای آنلاین در

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10