09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دسامبر 2, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی جمعه 14 آذر

آسیب شناسی تاریخ علم با حضور: دکتر یونس کرامتی؛ استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و دکتر مسعود صادقی؛ دبیر نشست نشستهای آنلاین در صفحه

ادامه مطلب

نشست ترویجی پنجشنبه 13 آذر

قدرت “فانتزی” در ساده کردن علم با حضور: علیرضا خنجری؛ خالق کاراکتر دانشپز و هم بنیانگذار لابراتوار ساده سازی ژنراتور و بهاره صفوی؛ دبیر نشست

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10