09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

15 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی سه شنبه 18 آذر

توانمندسازی نیروی انسانی و ترویج علم در وزارت آموزش و پرورش با حضور: دکتر رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10