09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

18 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی چهارشنبه 19 آذر

طولانی شدن پاندمی کرونا چگونه سلامت روانی ما را به خطر انداخته؟ با حضور: سرکار خانم طاهره مهدوی حاجی؛ پژوهشگر، نویسنده و درمانگر روانشناسی شناختی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10