09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دسامبر 14, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی سه شنبه 25 آذر

یادگیری مبتنی بر آموزش با حضور: جناب آقای حازم فری پور؛ مدیر شرکت فن آموز، طراح و تولید کننده تجهیزات آموزشی و خانم بهاره صفوی؛

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10