09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دسامبر 24, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی (66)

موضوع: معرفی فعالیتهای ترویجی انجمن احتراق ایران با حضور خانم مهندس سهیلا خدشنویسان، مدیر مرکز آزمون و تحقیقات سیستمهای گرمایشی سازمان پژوهش های علمی و

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10