09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

مارس 3, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

هفتاد و ششمین نشست ترویجی

موضوع: زنان مدرسه ساز با حضور خانم دکتر فاطمه مهاجرانی (معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)، خانم دکتر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10