09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

آوریل 9, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

هشتاد و یکمین نشست ترویجی

موضوع: تازه های کووید-19 با حضور: دکتر سید علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری و سرکار خانم بهاره صفوی، دبیر نشست

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10